Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 82 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN Văn bản vể bầu cử 01/02/2016 Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương
2 102/2009/NĐ-CP Văn bản pháp luật liên quan 06/11/2009 Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
3 137/2015/NĐ-TTg Văn bản pháp luật liên quan 31/12/2015
4 100-MTTQ Hướng dẫn 29/05/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng nội dung tuyên truyền Nhân ngày truyền thống Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6)
5 Kèm theo QĐ: 88/QĐ-MT Văn bản khác 22/02/2016 Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình (nhiệm kỳ 2014-2019) (Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-MT ngày 22/02/2016 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình)