Thứ ba, 14 Tháng 7 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 38 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 41/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 20/03/2017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh một số nhiệm vụ công tác tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam – Lào; Việt Nam - Campuchia năm 2017
2 40/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 20/03/2017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh một số nội dung công tác thông tin đối ngoại; công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
3 39/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 20/03/2017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh một số nội dung công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí
4 08/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 10/02/2020 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn nhiệm vụ công tác Dân tộc và công tác Tôn giáo năm 2020
5 59/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 01/03/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố về công tác dân tộc, công tác tôn giáo năm 2018