• :
  • :
ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT, THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG; KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) GẮN VỚI LỄ HỘI HOA LƯ NĂM 2023!
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
179/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình 15/02/2023
176/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023 06/02/2023
175/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 03/02/2023
174/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 31/01/2023
171/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” 12/01/2023
46/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và tổ chức ngày hội Đại đoàn lết toàn dân tộc năm 2022 30/09/2022
2358/HD-BTĐKT Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới " giai đoạn 2021-2025 28/09/2022
2357/HD-BTĐKT Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 28/09/2022
Website liên kết
Bình chọn
Thống kê truy cập
Hôm nay : 550
Hôm qua : 1.754