Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2023; Kế hoạch số 73/KH-MTTQ-BTT ngày 25/5/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023. Chiều ngày 29/6/2023, tại Hội trường lớn UBND huyện Hoa Lư, Ban Thường trực Ủy ...