A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban MTTQVN phường Thanh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029

         Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 09-TT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Ninh Bình; Kế hoạch số 120/KH-MTTQ-BTT ngày 08/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Ninh Bình về việc Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2024-2029; Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 28/9/2023 của Ban thường vụ Đảng ủy phường về lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Bình diễn ra trong 02 ngày (chiều ngày 05 và sáng ngày 06/4/2024). Về dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Nam Giang, Thành ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Ninh Bình; ông Đàm Văn Kết, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường và các ông trong Thường trược Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; các ông, bà nguyên là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc phường qua các thời kỳ; cán bộ, công chức phường; các phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường, đặc biệt là 95 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong phường đã về dự Đại hội. Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQVN thành phố Ninh Bình, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQVN phường Thanh Bình nhiệm kỳ 2024-2029 và Báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban MTTQVN và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Đại hội có 05 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các tổ chức thành viên và các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư minh chứng làm rõ thêm những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua của Ủy Ban MTTQVN phường. Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Nam Giang, Thành ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Ninh Bình; ông Đàm Văn Kết, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; Đại hội hiệp thương dân chủ cử 43 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN phường, nhiệm kỳ 2024-2029; tại hội nghị Ủy ban MTTQVN phường khóa mới đã hiệp thương cử 05 vị trong ban Thường trực, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Thường trực; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Ninh Bình lần thứ XIX gồm 09 vị, việc hiệp thương cử Ủy viên ủy ban, các chức danh trong Ban Thường trực và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần và sự lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy phường và hướng dẫn của MTTQVN thành phố.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Thanh Bình, nhiệm kỳ 2024-2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong các tầng lớp toàn phường nhân dân phường, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Song việc tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình hành động và nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2024-2029 có ý nghĩa quan trọng. Nhiệm kỳ 2024-2029 là mốc thời gian thành phố Ninh Bình sáp nhập huyện Hoa lư trở thành thành phố Hoa Lư; phường Thanh Bình, phường Vân Giang, phường Phúc Thành sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Vân Giang. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với những thuận lợi cơ bản, song bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn thách thức không nhỏ như: đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2025 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước có ảnh hưởng ít nhiều tới tâm tư, tình cảm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

         Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong phường hãy phát huy truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN trong việc thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2030 với Chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” góp phần xây dựng phường và Thành phố giàu đẹp, văn minh”./.

          Bùi Thanh Bình, Chủ tịch UBMTTQVN phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Bình chọn
noData
Không có dữ liệu
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 113
Tháng 05 : 2.760
Năm 2024 : 12.478