I- Các kỳ đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình 1955-2024)(*) 

Thứ tự

Thời gian

Địa điểm

Ban thường trực

Số lượng

Chủ tịch

1

11 - 1955

Thị xã Ninh Bình

4

Bùi Hồng Ân

2

10 - 1959

Thị xã Ninh Bình

5

Phạm Văn Hồng

3

1964

Xã Ninh Sơn (Hoa Lư)

 

Phạm Văn Hồng

4

6 - 1968

Phố Me (Gia Viễn)

7

Phạm Văn Hồng

5

1972

Xã Ninh Hoà (Hoa Lư)

8

Ngô Văn Xán

6

10 - 1992

Thị xã Ninh Bình

3

Bùi Xướng

7

10-1997

Thị xã Ninh Bình

4

Bùi Xướng

8

10-2003

Thị xã Ninh Bình

9

Trần Anh Học

9

5-2009

Thành phố Ninh Bình

7

Phạm Hồng Quang

10

6 - 2014

Thành phố Ninh Bình

9

Trần Hồng Quảng

117-2019Thành phố Ninh Bình9Đỗ Việt Anh

 II- Danh sách Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (1955-2024)(*)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

Quê quán

1

Bùi Hồng Ân

Chủ tịch

11/1955 - 1956

Ninh Giang, Hoa Lư

2

Mai Văn Tiệm

Chủ tịch

1956 - 1958

2/1976 - 11/1977

Gia Phong, Gia Viễn

3

Phạm Văn Hồng

Chủ tịch

10/1959 - 1972

Ninh Hoà, Hoa Lư

4

Ngô Văn Xán

(tức Ngô Văn Hải)

Chủ tịch

1972 - 2/1976

Tây Tiến, Tiền Hải,

Thái Bình

5

Bùi Xướng

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

4/1992 – 9/2002

1989-1992

Ninh Nhất,

TP Ninh Bình

6

Trần Anh Học

Chủ tịch

7/2003-2/2007

Quang Thiện,

 Kim Sơn

7

Phạm Hồng Quang

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

2/2007 - 6/2014

11/2005 - 2/2007

Khánh Cường,

Yên Khánh

8

Trần Hồng Quảng

Chủ tịch

Từ 6/2014

Quang Thiện,

Kim Sơn

9Đỗ Việt AnhChủ tịchTừ 2018-2023Nho Quan
10Nguyễn Hoàng HàChủ tịch 2023TP. Ninh Bình

11

Nguyễn Ngọc Thanh

(tức Thanh Đức)

UV Thường trực

 

Phó Chủ tịch

1955-1959

1959-1964

1972-2/1976

Gia Sinh, Gia Viễn

12

Nguyễn Quang Huy

UV Thường trực

Phó Chủ tịch

1955-1964

1968-2/1976

Tỉnh Thừa Thiên Huế

13

Linh mục

Nguyễn Thế Vịnh

Phó Chủ tịch

1968-2/1976

Văn Hải – Kim Sơn

14

Hòa thượng

Thích Thanh Khâm

Phó Chủ tịch

1968-2/1976

Ý Yên, Nam Định

15

Đỗ Văn Hiểu

Phó Chủ tịch

8/1992-2008

Kim Tân, Kim Sơn

16

Nguyễn Văn Công

Phó Chủ tịch

9/2000-2004

 Phát Diệm, Kim Sơn

17

Nguyễn Trọng Mạnh

Phó Chủ tịch

2009-2011

Gia Hòa, Gia Viễn

18

Phạm Ngọc Quang

UV Thường trực

Phó Chủ tịch

10/2003-6/2005

6/2005-8/2014

Nam Bình,

TP Ninh Bình

19

Bùi Văn Hiền

Phó Chủ tịch

Từ 9/2009-6/2017

Khánh Cường,

Yên Khánh

20

Phạm Đăng Nguyên

Phó Chủ tịch

Từ 6/2013 - 4/2019

Khánh Nhạc,

Yên Khánh

21

Vũ Thị Thủy

UV Thường trực

Phó Chủ tịch

5/2009-6/2014

Từ 6/2014-01/10/2023

Đồng Hướng,

Kim Sơn

22Phạm Văn HiệnPhó Chủ tịch2018-01/01/2023Yên Mô
23Lê Văn KiênPhó Chủ tịch12/2020Kim Sơn
24Đinh Trường SơnUV Thường trực
Phó Chủ tịch
Từ 7/2011

Từ 3/2024
Trường Yên, Hoa Lư

25

Hoàng Văn Thuận

UV Thường trực

1955-1959

 

26

Bùi Văn Nho

UV Thường trực

1955-1959

1968-2/1976

Kim Chính, Kim Sơn

27

An Viết Sử

UV Thường trực

1968-1972

Gia Viễn

28

Trần Văn Đệ

UV Thường trực

1972-2/1976

 

29

Bùi Văn Trì

UV Thường trực

1983-1989

Liên Sơn, Gia Viễn

30

Phạm Huy Bình

UV thư ký

UV Thường trực

4/1992-2003

2003-2008

Yên Thịnh,

Yên Mô

31

Phạm Tân Dân

UV Thường trực

10/2003-2008

Ninh Mỹ, Hoa Lư

32

Phạm Văn Hiệu

UV Thường trực

10/2003-2009

Gia Vượng, Gia Viễn

33

Đinh Xuân Thanh

UV Thường trực

10/2003-2009

Ninh Nhất,

TP.Ninh Bình

34

Vũ Xuân Đang

UV Thường trực

10/2003 – 6/2005

Tiên Đức, Hưng Hà,

Thái Bình

35

Nguyễn Ngọc Vũ

UV Thường trực

6/2005 - 2010

Phúc Thành,

TP.Ninh Bình

36

Bùi Thị Lam

UV Thường trực

5/2009 - 2013

Kỳ Phú, Nho Quan

37

Nguyễn Đức Thịnh

UV Thường trực

5/2009 - 2010

Ninh Nhất,

TP.Ninh Bình

38

Lê Quốc Hương

UV Thường trực

Từ 7/2011

Ninh Mỹ, Hoa Lư

39

Mai Thị Lý

UV Thường trực

Từ 7/2011

Văn Hải, Kim Sơn

40

Mai Văn Thụy

UV Thường trực

Từ 6/2014

Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định

41

Nguyễn Thị phương

UV Thường trực

 

Thượng Kiệm,

Kim Sơn

42

Phạm Thị Bích Ngọc

 

Từ 6/2014

Thượng Kiệm,

Kim Sơn

(*) 1976-1991, tỉnh Hà Nam Ninh (hợp nhất)

Website liên kết
Bình chọn
noData
Không có dữ liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 119
Hôm qua : 98