Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968-2018)

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 8 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 642/CV-MT Công văn 19/07/2016 Thực hiện Chương trình hành động số 05-Ctr/TU ngày 14/01/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Kế hoạch số 58/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020
2 813/CV-MTTQ Công văn 23/02/2017 Phối hợp phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2017
3 619/CV-MT Công văn 22/06/2016 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP); Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo về ATTP và bảo vệ môi trường và Công văn số 221/UBND-VP6 của UBND tỉnh về việc phối hợp tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP
4 883/CV-MTTQ-BTT Công văn 15/05/2017 Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và chính sách đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng
5 1188/MTTQ-BTT Công văn 24/01/2018 Công văn V/v phối hợp thực hiện Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec