Chủ nhật, 18 Tháng 3 2018

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968-2018)

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 73 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 131/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 05/04/2017 Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện
2 145/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 18/07/2017 Tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là cư dân trực tiếp tham gia các hoạt động liên quan đến du lịch, quản lý du lịch và khách du lịch về văn hoá giao tiếp, thái độ phục vụ, giữ gìn môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội
3 97/KH- BCĐ Kế hoạch 23/09/2016 Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Hướng dẫn số 08- HD/BCĐ, ngày 30/8/2016 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” về xây dựng và công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch
4 135/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 25/04/2017 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.
5 151/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 04/10/2017