Thứ năm, 24 Tháng 5 2018

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 80 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 1109/MTTQ-BTT Kế hoạch 08/11/2017 Thực hiện Công văn số 985-CV/TU ngày 01/11/2017 của Tỉnh ủy về việc trích thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp giao ban ngày 27/10/2017 về tổ chức các Đoàn đại biểu lãnh đạo của tỉnh đi thăm, dự và tặng quà các khu dân cư tiêu biểu vào ngày 18/11/2017
2 126/KH-MTTQ- BTT Kế hoạch 02/03/2017 Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1049 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt; 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương trong năm 2017
3 104 /KH-MT Kế hoạch 27/10/2016 Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, tự giác.
4 Số: 111 /KH-MT Kế hoạch 08/11/2016 Thực hiện Kế hoạch số 06 - KH/BCĐ, ngày 17/10/2016 của Ban Chỉ đạo Quốc phòng - an ninh tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thống nhất ban hành kế hoạch thực hiện
5 131/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 05/04/2017 Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện