Thứ bảy, 16 Tháng 12 2017

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 65 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 125 /KH-BTT-MTTQ Kế hoạch 28/02/2017 Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh học tập và nhận thức sâu sắc về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực thi công vụ
2 10 /KH- BCĐ Kế hoạch 24/02/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016
3 76/KH-MT Kế hoạch 10/03/2016 Kế hoạch triển khai giám sát bầu cử QH khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình
4 142/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 29/06/2017 Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng cùng phát triển, có điều kiện vươn lên thoát nghèo; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương
5 Sè: 14/KH- BCĐ Kế hoạch 17/04/2017 Thực hiện Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017