Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 100 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 52/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 08/11/2017 Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; Công văn số 967-CV/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy trích thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp giao ban ngày 13/10/2017 về chủ đề sinh hoạt của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017: “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn (bổ sung) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
2 36/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 08/02/2017 Thực hiện Hướng dẫn số 65/HD-MTTW-BTT ngày 22/01/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chương trình công tác năm 2017 của UBMTTQVN tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Phong trào năm 2017
3 57/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 01/03/2018 Hướng dẫn công tác phong trào năm 2018
4 73/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 27/02/2019 Thực hiện Hướng dẫn số 127/HD-MTTW-BTT ngày 12/02/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác Phong trào năm 2019
5 69/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 13/02/2019 Thực hiện hướng dẫn số 125/HD-MTTW-BTT, số 126/HD-MTTW-BTT ngày 31/01/2019 của Ủy ban Trung ương MTTQVN về tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình hướng dẫn công tác tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận