Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 82 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 57/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 01/03/2018 Hướng dẫn công tác phong trào năm 2018
2 61 /HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 27/03/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018
3 46/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 16/05/2017 Tập trung tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các nước Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của mỗi quốc gia.
4 83/ KH-MT Kế hoạch 29/03/2016 Kế hoạch công tác tuyên truyền biển đảo, công tác biên giời trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia
5 136/KH-MT-BTT Kế hoạch 10/05/2017 Nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về tôn giáo, tín ngưỡng; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương