Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 100 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 35/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 13/02/2017 Thực hiện Hướng dẫn số 64/HD-MTTW-BTT, ngày 19/01/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình hướng dẫn nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình năm 2017
2 37/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 27/02/2017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
3 62/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 17/04/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2018 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố
4 Số 44/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 05/05/2017 Thông qua việc lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất cuả Nhân dân đồng thời phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
5 45/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 12/05/2017 Thực hiện Chỉ thị số 79/HD-MTTW-BTT, ngày 28/4/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới năm 2017