Thứ sáu, 20 Tháng 9 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 103 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 620/CV-MT Công văn 22/06/2016 Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020
2 645/CV-MT Công văn 21/07/2016 Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc sơ kết 02 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Để đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện và đề ra các mục tiêu trong thời gian tới
3 1637 /MTTQ -BTT Công văn 08/03/2019
4 1363/MTTQ-BTT Công văn 22/06/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng nội dung tuyên truyền không lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất ATGT trên các tuyến giao thông
5 1950/MTTQ-BTT Công văn 17/01/2019