Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2021)!

Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch đã thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thi đua là động lực của phát triển, làm tăng năng suất lao động, là nguồn động viên, khích lệ tập thể, cá nhân sáng tạo trong công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, trong những năm qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quán triệt, bám sát vào Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh để xây dựng chương trình công tác, triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019, hằng năm ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng và triển khai đến Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố; hướng dẫn về nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua, đăng ký thi đua, tự chấm điểm, bình xét cuối năm và xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận; hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận gắn với tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh quan tâm việc khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất. Đối tượng khen thưởng luôn được mở rộng không chỉ là cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp, Trưởng ban công tác mặt trận ở thôn, khu dân cư mà còn khen cho cán bộ, hội viên của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên Ủy ban, cá nhân có đóng góp tích cực trong các hoạt động của MTTQ. Cuối năm Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chấm điểm, xếp loại, xem xét quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận và công khai kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua đối với MTTQ cấp huyện. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện công tác Mặt trận.

Năm 2017, triển khai thực hiện Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 08-TT/TU ngày 03/3/2017 về thực hiện cuộc vận động; xây dựng và ban hành hướng dẫn hiệp thương, phối hợp, thống nhất thực hiện cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên; tổ chức hội nghị triển khai xây dựng điểm chỉ đạo cấp tỉnh tại 03 đơn vị cấp xã của huyện Nho Quan và Hoa Lư, trong đó lồng ghép thực hiện mô hình điểm “Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. MTTQ các huyện, thành phố lựa chọn các xã làm điểm cấp huyện triển khai thực hiện cuộc vận động (mỗi đơn vị cấp huyện lựa chọn 02 đơn vị cấp xã làm điểm).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã; triển khai kế hoạch và tổ chức lấy phiếu đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở thành phố Tam Điệp; tham gia cùng Đoàn của tỉnh thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các đơn vị trong tỉnh (từ đầu năm đến nay, tỉnh Ninh Bình có thêm 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đã đạt chuẩn NTM trong toàn tỉnh: 84 xã, 02 huyện).

Về kết quả xếp loại thi đua năm 2017, có 134/145 = 92,41% xã, phường, thị trấn xếp loại tốt; xếp loại khá 11/145 = 7,59%; không có xã, phường, thị trấn xếp loại trung bình và yếu kém; xếp loại Ban công tác Mặt trận: Tốt 1566/1684 = 93,44%; khá 110/1684 =6,56 %; 1561/1684 = 92,7% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa năm 2017 là 276.076 hộ gia đình, trong đó giữ vững gia đình văn hóa năm 2016 là 235.742 hộ gia đình.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục có những cách làm phong phú, thiết thực, góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu, MTTQ các cấp đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” và vận động, tiếp nhận từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tổng số 13.742 suất quà, trị giá trên 6,6 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai Kế hoạch số 132/KH-MTTQ-BTT ngày 05/4/2017 về việc thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020; tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ thống nhất phát động, vận động một loại quỹ chung với tên gọi là Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”. MTTQ các cấp tham mưu cho cấp uỷ thành lập Ban Vận động, tổ chức phát động xây dựng Quỹ và thành lập Ban quản lý Quỹ ở từng cấp. Đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của cả 3 cấp là trên 47,741 tỷ đồng, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai: Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng…Từ các nguồn vận động được MTTQ tỉnh và MTTQ cấp huyện đã xây dựng và sửa chữa 141 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, mua tặng 127 chiếc xe lăn cho thương binh, bệnh binh và các hoạt động hỗ trợ khác cho người nghèo. Vận động nhân dân ủng hộ đồng bào bị thiên tai, sự cố nghiêm trọng với tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng (gồm: tỉnh Sơn La, Yên Bái mỗi tỉnh 500 triệu đồng; tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị mỗi tỉnh 200 triệu đồng).

Thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị, phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù, MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn đơn vị được phụ trách tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch phối hợp, giúp đỡ với tổng trị giá hỗ trợ là 122 triệu đồng; thường xuyên nắm tình hình nhân dân, tham dự sinh hoạt và hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

 

 

Năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quyết định tặng Bằng khen cho 18 cá nhân và 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng, biểu dương 06 cá nhân là chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017; tặng Bằng khen cho 01 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác cứu trợ năm 2016; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 163 cá nhân. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Tiêu chí số 19 về “An ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” góp phần xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2017.

MTTQ tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực cùng với các đơn vị trong Khối Thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước..

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, năm 2018, Ban Thường trực Ủỷ ban MTTQ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phát động các phong trào thi đua, quan tâm công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; thường xuyên phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các điển hình tiên tiến và thông tin về việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống MTTQ các cấp; tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc tổ chức chỉ đạo công tác thi đua. Hướng dẫn cụ thể về công tác khen thưởng trong từng nội dung, phong trào thi đua. Thực hiện quy trình xét khen thưởng công khai dân chủ, kịp thời; hướng dẫn thực hiện thủ tục đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh./.

Phạm Thị Tuyết - Ban Tổ chức MTTQ tỉnh