Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2021)!

Chiều ngày 13/7/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021.

Các đại biểu dự hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trung tá Phạm Văn Thành, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của 02 cơ quan: MTTQ tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an tỉnh.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an tỉnh hệ thống hoá những nội dung cơ bản của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trọng tâm là: Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước của Đảng; Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực nội vụ; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật Nhà  nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 ban hành biểu mẫu sử  dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nuớc.

Đồng chí Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an tỉnh cũng nhấn mạnh những nguy cơ có thể dẫn đến lộ, lọt, mất bí mật nhà nước và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc lộ, lọt, mất bí mật nhà nước. Lưu ý việc sử dụng máy tính nối mạng, USB; xác định độ mật và danh mục tài liệu bí mật nhà nước của các cơ quan Đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước; thời hạn lưu giữ bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của bộ phận bảo mật, của cán bộ được giao làm nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước....Đồng thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

  Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan Đảng và hệ thống MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chánh Văn phòng MTTQ tỉnh