Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2021)!

 

Đơn vị

Họ tên

Cơ quan

Di động

MTTQ huyện Nho Quan

- Chủ tịch Vũ Văn Bẩy

02293866048

0915834780

- PCT Phạm Văn Hạnh

02293866048

0974143733

- PCT Dương Thị Huyền

02293866048

0944751288

MTTQ huyện Gia Viễn

- Chủ tịch Mai Thị Kim Dung

02293868015

0945366080 

- PCT Trần Quang Phơn

02293868015

0988532507

- PCT Nguyễn Thị Thu Hiền

02293868015

0914968313

MTTQ huyện Hoa Lư

- Chủ tịch Phạm T. Hồng Chuyên

02293622544

0972673444 

- PCT Lê Văn Thắng

02293622544

0977980338 

- PCT 

02293622544

 

MTTQ TP Ninh Bình

- Chủ tịch Lê Thị Hoa

02293500841

0915686233

- PCT Tống Kim Phượng

02293500841

0904672536

- PCT Trần Thị Hằng

02293500841

0916925862

MTTQ TP Tam Điệp

- Chủ tịch Hoàng Lê Du

02293864092

0915953181

- PCT Nguyễn .T.Thanh Hưng

02293864092

0916964333 

- PCT Phạm Thành Long

02293864092

0917709252

MTTQ huyện Yên Khánh

- Chủ tịch Đào Hoàng Hà

02293841268

0915759120 

- PCT Phạm Thanh Tùng

02293841268

0919685786 

- PCT Ngô Văn Công

02293841268

0988105075

MTTQ huyện Yên Mô

- Chủ tịch Phạm Văn Thi

02293869035

0913763686

- PCT Đỗ Thị Hương

02293869035

0968036226

- PCT Tạ Văn Toan

02293869035

0392071886

- PCT Đỗ Trọng Kết

02293869035

0936377229

MTTQ huyện Kim Sơn

- Chủ tịch Ngô Văn Tuyến

02293862302

0914822535 

- PCT Phạm Thị Kim

02293862302

0915953977

- PCT