Thứ bảy, 20 Tháng 4 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 95 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 73/KH-MT Kế hoạch 19/02/2016 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp - Ban Thường trực MTTQ tỉnh Ninh Bình
2 172/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 13/03/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018
3 138/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 16/05/2017 Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thông tin cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới
4 218/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 15/02/2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch tuyên tuyền Đại hội
5 155/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 20/10/2017