Thứ năm, 20 Tháng 9 2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 85 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 Sè: 14/KH- BCĐ Kế hoạch 17/04/2017 Thực hiện Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017
2 74/KH- MT Kế hoạch 03/03/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
3 73/KH-MT Kế hoạch 19/02/2016 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp - Ban Thường trực MTTQ tỉnh Ninh Bình
4 172/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 13/03/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018
5 138/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 16/05/2017 Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thông tin cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới