Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 82 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 172/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 13/03/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018
2 138/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 16/05/2017 Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thông tin cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới
3 155/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 20/10/2017
4 130/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch 20/03/2017 Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thi đua lập thành tích thiết thực để chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và hướng tới kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế và lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt
5 1134/2016/UBTVQH13 Văn bản vể bầu cử 18/01/2016 Quy định chi tiết hướng dẫn tổ chức các hoạt động bầu cử