Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 82 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 21/HD-MT Hướng dẫn 16/02/2016
2 24/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 17/02/2016 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp
3 Số: 54/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 30/01/2018 Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình năm 2018
4 23/HD-MT Hướng dẫn 17/02/2016 Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình năm 2016
5 58/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn 01/03/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh một số nhiệm vụ công tác tuyên truyền biển, đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018