Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 82 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 1188/MTTQ-BTT Công văn 24/01/2018 Công văn V/v phối hợp thực hiện Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
2 4458/MTTW-BTT Văn bản của Trung ương MTTQ 24/11/2017 Công văn V/v phối hợp thực hiện Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
3 644/CV-MT Công văn 21/07/2016 Phối hợp với lực lượng Công an, các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyên về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh, phòng chống tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động
4 620/CV-MT Công văn 22/06/2016 Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020
5 645/CV-MT Công văn 21/07/2016 Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc sơ kết 02 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Để đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện và đề ra các mục tiêu trong thời gian tới