Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Tra cứu và tìm kiếm văn bảnKết quả tra cứu văn bản Có 100 văn bản được tìm thấy

STT Số ký hiệu Danh mục Ngày ban hành Trích yếu
1 619/CV-MT Công văn 22/06/2016 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP); Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo về ATTP và bảo vệ môi trường và Công văn số 221/UBND-VP6 của UBND tỉnh về việc phối hợp tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP
2 883/CV-MTTQ-BTT Công văn 15/05/2017 Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và chính sách đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng
3 1188/MTTQ-BTT Công văn 24/01/2018 Công văn V/v phối hợp thực hiện Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
4 4458/MTTW-BTT Văn bản của Trung ương MTTQ 24/11/2017 Công văn V/v phối hợp thực hiện Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
5 644/CV-MT Công văn 21/07/2016 Phối hợp với lực lượng Công an, các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyên về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh, phòng chống tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động