Thứ hai, 06 Tháng 4 2020

 MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương

Số ký hiệu02/CTPH - MT- TCCTXH
Ngày ban hành07/10/2019
Cơ quan ban hànhỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình
Người kýPhạm Văn Hiện
Trích yếuỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các bên thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện việc giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Ngày có hiệu lực07/10/2019
Tài liệu đính kèm Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương