Thứ ba, 14 Tháng 8 2018

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Số ký hiệu105 /KH-MT
Ngày ban hành27/10/2016
Cơ quan ban hànhBan Thường trực MTTQ tỉnh
Người kýĐỗ Việt Anh
Trích yếuThông qua tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam
Ngày có hiệu lực27/10/2016
Tài liệu đính kèm Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần