Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thực hiện chủ đề “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến” trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017

Số ký hiệu52/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành08/11/2017
Cơ quan ban hànhBan Thường trực MTTQ tỉnh
Người kýĐỗ Việt Anh
Trích yếuThực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; Công văn số 967-CV/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy trích thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp giao ban ngày 13/10/2017 về chủ đề sinh hoạt của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017: “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn (bổ sung) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
Ngày có hiệu lực08/11/2017
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thực hiện chủ đề “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến” trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017