Thứ năm, 09 Tháng 7 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban tư vấn, cộng tác viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã

Số ký hiệu01/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành28/10/2019
Cơ quan ban hànhỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình
Người kýPhạm Văn Hiện
Trích yếuBan Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban tư vấn cấp huyện, cấp xã
Ngày có hiệu lực28/10/2019
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban tư vấn, cộng tác viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã