Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2019-2024

Số ký hiệu185/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành30/05/2018
Cơ quan ban hànhỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình
Người kýĐỗ Việt Anh
Trích yếuThực hiện Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (sau đây viết tắt là MTTQ) Việt Nam về việc hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Thông tri số 14-TT/TU ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh
Ngày có hiệu lực30/05/2018
Tài liệu đính kèm Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2019-2024