Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2020; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 về “Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đ

Số ký hiệu06/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành09/08/2019
Cơ quan ban hànhỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình
Người kýĐỗ Việt Anh
Trích yếuThực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 về “Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”
Ngày có hiệu lực09/08/2019
Tài liệu đính kèm Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 về “Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đ