Thứ bảy, 22 Tháng 2 2020

 MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 về “Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đ

Số ký hiệu06/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành09/08/2019
Cơ quan ban hànhỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình
Người kýĐỗ Việt Anh
Trích yếuThực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 về “Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”
Ngày có hiệu lực09/08/2019
Tài liệu đính kèm Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 về “Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đ