• :
  • :
KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2022)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Hoa Lư tổ chức Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Căn cứ Công văn số 40/CV-UBĐKCG-BTT ngày 31/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thực hiện Chương trình công tác Mặt trận năm 2022 của Ủy ban MTTQVN huyện. Sáng ngày 08/7/2022, Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo huyện tổ chức Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” huyện Hoa Lư, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. dự Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” huyện, đại biểu ở tỉnh có ông Trần Văn Nghiệp Ủy viên Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam- Phó chủ tịch thường trực Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Ninh Bình; các vị đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Thường trực MTTQ tỉnh, Ban tôn giáo Sở nội vụ tỉnh, Công an tỉnh; Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; đại biểu huyện có ông Vũ Văn Chung, UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, ông Lưu Quang Minh, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, bà Phạm Thị Hồng Chuyên, HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, phòng Nội vụ, Trung tâm văn hóa-Thể thao và Truyền thanh và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn; 77 đại biểu là giáo dân tiêu biểu cho bà con Công giáo của huyện.

Dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu ông Lưu Quang Minh, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã vận động cộng đoàn công giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua “Kính Chúa - Yêu Nước” ; "Sống tốt đời đẹp đạo", “Xây dựng Gia đình công giáo gương mẫu - xứ họ đạo tiên tiến”; đặc biệt là tích cực tham gia phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh-Tổ quốc"; phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện: Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Ban Đoàn kết công giáo đã vận động, hướng dẫn các giáo họ xây dựng hương ước, quy ước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính vì vậy trong những năm qua tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, xóm được đảm bảo. Phong trào thi đua "cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", đồng bào Công giáo ở các xã trên địa bàn huyện đã chủ động, tích cực tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức: như hiến đất, đóng góp tiền, đóng góp ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm. Tiêu biểu ở Giáo xứ Áng Sơn có 07 hộ hiến 680 m2 đất 313 để làm nhà văn hóa thôn, 25 hộ hiến hiến 759 m2 để mở rộng đưởng giao thông thôn xóm; bà con giáo dân giáo xứ La Vân hiến100 m2 để chỉnh trang lại đường thôn, xóm. Linh mục Phê rô Vũ Đức Phượng chính xứ Áng Sơn, xã Ninh Hòa đã động viên bà con giáo dân ở Giáo họ Trị Sở và Giáo họ Đại Áng hưởng ứng phong trào thắp sáng đường quê, bà con giáo dân đã đóng góp tiền, công lắp đặt đèn chiếu sáng ban đêm với chiều dài 8,5km. Bước sang nhiệm kỳ mới 2022-2027, ông Phó Chủ tịch UBND huyện tin tưởng với tinh thần "Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, Cộng đoàn công giáo huyện nhà sẽ phát huy hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối Đại đoàn kết dân tộc "sống phúc âm trong lòng dân tộc, đoàn kết Lương- Giáo”, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường cảnh quan, xứ họ đạo xanh, sạch đẹp, gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng niềm tin chân chính và nếp sống trong sáng, lành mạnh. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo",  phong trào Xây dựng Gia đình công giáo gương mẫu- xứ, họ đạo tiên tiến”, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “ Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Ông Lưu Quang Minh, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2017-2022.

Bà Phạm Thị Hồng Chuyên, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao Giấy khen  cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kiểm điểm của Ban ĐKCG huyện nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội đã bầu Ban ĐKCG huyện nhiệm kỳ 2022-2027gồm 7 vị có đủ điều kiện và phẩm chất đảm đương nhiệm vụ to lớn mà Đại hội đề ra. Ông Đặng Quang Tuyên Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện, nhiệm kỳ 2017-2022, tiếp tục được Đại hội bầu làm Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay măt Ban Đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ mới, Ông Đặng Quang Tuyên Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện phát biểu nhận nhiệm vụ đã hứa với những thành tích đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống ngày càng được nâng lên trong đó có bà con Công tham gia tích cực và thực hiện chính sách, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Trước mắt còn nhiều khó khăn cần khắc phục nhưng các mặt thuận lợi là cơ bản, niềm tin Thiên chúa, dựa vào sức mạnh đoàn kết dân tộc phong trào thi đua kính chúa yêu nước người Công giáo Hoa Lư, sẽ tiến lên vững chắc đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng một đất nước giàu mạnh một xã hội Việt Nam công bằng, văn minh. Vì thế với tinh thần tràn đầy tin tưởng và hy vọng mỗi đại biểu chúng ta trong Đại hội hôm nay tuyên truyền để mọi người Công giáo thấy rõ được tinh thần của Đại hội sẽ làm hết sức mình góp phần tích cực nhất với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” để phục vụ hạnh phúc của đồng bào trở thành hiện thực trên quê hương Hoa Lư ngày càng giàu, mạnh, góp phần xây dựng huyện nông thôn kiểu mẫu vào năm 2025./.

           Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện Hoa Lư

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Bình chọn
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 75