Thứ hai, 20 Tháng 8 2018

Ngày 08/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của UBND tỉnh “Quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh dự và chủ trì; cùng dự có đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính (Cơ quan tham mưu soạn thảo dự thảo tờ trình, nghị quyết giúp Ủy ban nhân dân tỉnh), Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố và thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Tại hội nghị đã có 14 ý kiến phát biểu phản biện về sự cần thiết, tính cấp thiết, sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của tỉnh; khẳng định tính đúng đắn, khoa học, khả thi của văn bản dự thảo; dự báo tác động, hiệu quả về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính đã tiếp thu, giải đáp nội dung ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTQTVN tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự đã giành thời gian nghiên cứu kỹ để đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản; chỉ rõ đây là cuộc phản biện tổ chức theo hình thức hội nghị đầu tiên (như phản biện mẫu) đối với văn bản dự thảo cấp tỉnh bước đầu đạt hiệu quả; đồng chí mong muốn lãnh đạo các đơn vị trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh xác định đây là tiền khởi khẳng định vai trò trong hoạt động phản biện xã hội, các đơn vị cần tiếp tục phát huy góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh./.

Ban Biên tập

Nhằm thể hiện sự quan tâm, gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể với các tổ chức tôn giáo; vừa qua từ ngày 20-28/5/2018, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn tới thăm, chúc mừng, tặng quà Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố các chùa trên địa bàn tỉnh nhân dịp Lễ Phật Đản 2018 (Phật lịch 2562).

Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi đến chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni và đồng bào Phật tử lời kính chúc sức khỏe, pháp thể an khang, thân tâm thường an lạc, đón mừng Lễ Phật Đản sanh đầm ấm, hạnh phúc, hoan hỷ; đồng thời, đánh giá cao vai trò và những đóng góp của các tăng, ni, phật tử trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là hoạt động từ thiện nhân đạo, phát triển giáo dục, giảm nghèo, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và tin tưởng rằng trong thời gian tới, phát huy tinh thần “Đạo pháp- Dân tộc -Chủ nghĩa xã hội”, bằng tình cảm, vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc, quý chư vị sẽ tiếp tục vận động đồng bào phật tử tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, góp phần vào sự phát triển chung tỉnh nhà. Nhân dịp này, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có những lẵng hoa, phần quà chúc mừng Ban Trị sự Phật Giáo các huyện, thành phố, các tăng, ni trụ trì các chùa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Các vị Hòa Thượng, Thượng tọa, đại đức, tăng, ni trụ trì nơi đoàn đến thăm bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được về kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với các chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni nói riêng và đồng bào theo đạo Phật tử nói chung, cho sự phát triển của Giáo hội tỉnh và BTSPGVN các huyện, thành phố trong những năm qua. Đồng thời, khẳng định, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban trị sự Phật giáo các huyện, thành phố cùng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tiếp tục gắn bó hơn nữa với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sinh hoạt, hướng dẫn các Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển./.

(Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng ban DT&TG Ủy ban MTTQ tỉnh)

 

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/5/2018; Kế hoạch số 178/KHGS-MTTQ-BTT ngày 05/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình về giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII tại Huyện ủy Hoa Lư. Ngày 15/5, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Huyện ủy Hoa Lư. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trong Ban Thường trực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy;

Trước khi giám sát tại Huyện ủy huyện Hoa Lư đoàn đã tiến hành khảo sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Đảng ủy xã Trường Yên và Chi bộ trường THPT Hoa Lư A, qua báo cáo của Huyện ủy Hoa Lư cho thấy:

Huyện ủy Hoa Lư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đã chỉ đạo các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Các đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết khó khăn ngay từ cơ sở. BTV Huyện ủy chú trọng việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định trong công tác cán bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, xử lý nghiêm đối với những cán bộ có sai phạm. Năm 2017, Huyện ủy và các cấp ủy đã xem xét, kỷ luật 19 đảng viên.

Việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được Huyện ủy quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát lại quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt, hội họp, giao ban của Huyện ủy, BTV, Thường trực Huyện ủy.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời một số việc khó khăn về giải phóng mặt bằng; về xây dựng NTM; về đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn huyện. Trong giải quyết công việc cho nhân dân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn những kết quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với BTV Huyện ủy Hoa Lư và đánh giá về vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư Huyện ủy trong lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đặc biệt là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Chỉ thị 05 và chủ đề công tác năm 2017, năm 2018...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BTV, BCH Đảng bộ và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoa Lư đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư đã phát huy được truyền thống đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo,khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thông qua thực hiện nghị quyết đã phát huy được vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trên các lĩnh vực được phân công, phụ trách. Đồng chí cũng đề nghị huyện bổ sung một số số liệu, kết quả cụ thểthực hiện nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong báo cáo; tin tưởng BTV Huyện ủy Hoa Lư sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, cùng với thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh qua đó, tạo động lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của huyện, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đưa huyện Hoa Lư sớm trở thành huyện Nông Thôn mới kiểu mẫu.

Theo quy định đoàn giám sát sẽ xây dựng kết luận giám sát báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và thông báo cho Huyện ủy huyện Hoa Lư.

 Đinh Trường Sơn, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật MTTQ tỉnh

Hưởng ứng hội thi thư pháp tại Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thi Thư pháp.

Dự khai mạc Hội thi có đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Phạm Đăng Nguyên, Phó chủ tịch Thường trực, Phó trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị Ban Giám khảo, lãnh đạo Sở Văn hóa và thể thao, lãnh đạo Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Ban Thường trược Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố và Nhân dân dự Lễ hội.

Hội thi Thư pháp chữ Hán nôm tại Lễ hội Hoa Lư có 58 thí sinh đến từ 8 huyện, thành phố, với thời gian 30 phút thí sinh phải thực hiện 3 bài thi viết: Viết một đại tự, 1 bức hoành phi, 1 câu đối và ghi âm đọc theo 1 hoặc 2 kiểu chữ Chân và Khải. Thông qua Hội thi nhằm ca ngợi công đức của các vị Vua thuộc triều đại Đinh Tiền Lê và thời kỳ đầu nhà Lý. Đồng thời bảo tồn, kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của quê hương, dân tộc tạo điều kiện cho mọi người yêu thích nghệ thuật viết Thư pháp và có khả năng được thể hiện viết Thư pháp. Kết thúc Hội thi Ban Tổ chức đã trao 26 giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phần thi.

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 16/4/2018 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Công thương tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về Khu công nghiệp năm 2018; chiều ngày 21/4/2018, Công ty TNHH Ngọc Sơn (TP Ninh Bình) đã tổ chức buổi bán hàng lưu động tại Công ty TNHH Great Global trong Khu công nghiệp Gián Khẩu.

 

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa mang thương hiệu Việt đến tay người tiêu dùng nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Và để công nhân, lao động tại các Khu Công nghiệp tiếp cận với các hàng hóa Việt Nam chất lượng tốt, giá cả hợp lý, góp phần giảm chi phí sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Buổi bán hàng và giới thiệu sản phẩm tiêu dùng Việt Nam đã được nhiều lao động, công nhân công ty cũng như trong Khu công nghiệp đồng tình hưởng ứng góp phần lan tỏa và nâng cao giá trị hàng Việt Nam đối với người tiêu dùng tại địa phương.

(Trần Đức Phúc – Ban phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh)