Thứ bảy, 23 Tháng 6 2018

Ngày 6/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở tại địa bàn thành phố Tam Điệp. Đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn.

Ngày 31/5/2017, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị đối thoại với đại diện nhân dân theo các tôn giáo xã Ninh Hoà, huyện Hoa  Lư. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-MT ngày 16/4/2015 về việc cán bộ MTTQ các cấp nắm tình hình nhân dân, dự sinh hoạt Ban công tác Mặt trận tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”,

Trong các ngày từ 25/4 đến 28/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở năm 2017.