Thứ năm, 26 Tháng 4 2018

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968-2018)

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo thị xã Tam Điệp; đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an thị xã Tam Điệp; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã Tam Điệp; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quang Sơn; đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của thị xã Tam Điệp

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của mỗi bên. Ngày 20/10/2014 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác.