Thứ hai, 20 Tháng 8 2018

Chiều ngày 16/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện Kế hoạch số 72/HD-MTTQ-BTT ngày 04/02/2016 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, hôm nay Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác bầu cử trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, MTTQ tỉnh tập trung hướng dẫn MTTQ các cấp đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.