Thứ hai, 03 Tháng 8 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Chiều 14/3, tại Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị bàn giao cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Bùi Hoàng Hà, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Hà, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo tóm tắt việc tiếp nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, có 10/11 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là hợp lệ, 98/98 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 hợp lệ theo Quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã trao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 10 bộ hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 98 bộ hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 (mỗi bộ hồ sơ gồm: 1 đơn xin ứng cử, 1 sơ yếu lý lịch của người ứng cử, 1 tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, 1 bản kê khai tài sản của người ứng cử, 3 ảnh 4X6, 1 danh sách trích ngang của người ứng cử).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh khẳng định, việc ứng cử, đề cử, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhằm đảm bảo quyền tự do dân chủ theo quy định của pháp luật.

Việc bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo quy trình bầu cử được dân chủ, đúng luật định.

Đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử để tiến hành quy trình các bước hiệp thương tiếp theo, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đúng luật, an toàn, thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng và đồng chí Trần Hồng Quảng đã ký và bàn hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.