Thứ hai, 03 Tháng 8 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Chiều 22/2, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung và cách tiến hành giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự hội nghị còn có đồng chí Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân bổ người ra ứng cử; Thường trực các Huyện, Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe thông báo phân bổ về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Hội nghị cũng đã nghe hướng dẫn thủ tục, hồ sơ của người ứng cử.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành ủy thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương cũng như của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của mình lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng được giới thiệu.

Lãnh đạo các sở ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ, giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với tổ chức công đoàn trong cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung của bước 2 Quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp tổ chức giới thiệu các thủ tục, nội dung để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đảm bảo đúng định hướng và đúng các quy định của pháp luật.

Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt các nội dung theo luật định.