Thứ hai, 01 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Chiều ngày 16/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.

Bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu số đại biểu HĐND được bầu là người dân tộc thiểu số không thấp hơn số đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 là người dân tộc thiểu số; phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài đảng không dưới 10%; người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dưới 35 tuổi không dưới 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở từng cấp; phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 50 đại biểu. Cơ cấu, thành phần đại biểu là khối Đảng 6 đại biểu, UBND tỉnh 4 đại biểu, HĐND tỉnh 10 đại biểu, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh 6 đại biểu, khối sở ngành 4 đại biểu, LLVT 2 đại biểu, chủ chốt huyện, thành phố 8 đại biểu, đại biểu cơ sở xã, phường, thị trấn 6 đại biểu, tôn giáo 2 đại biểu, các tổ chức kinh tế 2 đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phân tích làm rõ các ý kiến của đại biểu về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy dân chủ trong các bước hiệp thương lựa chọn người ra ứng cử đại biểu HĐND xứng đáng là những đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

(Đinh Trường Sơn - Trưởng ban DCPL)