Thứ hai, 01 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Thực hiện Kế hoạch số 72/HD-MTTQ-BTT ngày 04/02/2016 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, hôm nay Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Bùi Thị Mai Hoa, Ủy viên BanThường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Hồng Quảng Ủy viên Ban thường vụ, chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đinh Chung Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đại diện Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tỉnh Ninh Bình; Ban Thường trực MTTQ tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBMTTQVN các huyện, thành phố

Tại hội nghị đ/cTrần Hồng Quảng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh giới thiệu về một số nội dung chủ yếu và những điểm mới trong Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh thông báo dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng ĐBQH được bầu của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQVN, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân. Người tự ứng cử thuộc cơ cấu và số lượng ĐBQH khoá XIV của tỉnh.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh thông báo dự kiến của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Hội nghị thảo luận dân chủ đầy trách nhiệm trong hội nghị đã có 03 đại biểu đại diện cho Lãnh đạo các tổ chức thành viên và MTTQ các huyện, thành phố tham gia ý kiến. Các đại biểu đều nhất trí với dự kiến của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.  Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất đã biểu quyết 100% (44/44 đại biểu) nhất trí thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp vào sáng cùng ngày.

(Đinh Trường Sơn - Trưởng Ban DCPL)