Thứ năm, 09 Tháng 7 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác bầu cử trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Ở điểm cầu tỉnh Ninh Bình, từ lúc 8h ngày 03/2/2016 tại trụ sở Viettel chi nhánh tỉnh Ninh Bình, dự hội nghị có các đ/c Đinh Chung Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đ/c Đinh Ngọc Hà, TUV, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo: Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các đ/c lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố, Ban Thường trực MTTQ tỉnh, cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức, Ban Dân chủ-Pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Tại hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu quán triệt thực hiện nhiệm vụ công tác của MTTQVN tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các đ/c lãnh đạo Ủy ban MTTQVN triển khai các nội dung tập huấn về công tác bầu cử. Đặc biệt là hướng dẫn Quy trình hiệp thương trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, và giải đáp các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, cuối cùng đ/c chủ tịch Nguyến Thiện Nhân kết luận hội nghị, đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ của MTTQ các cấp trong việc tham gia bbầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đồng thời MTTQ tham gia giám sát cuộc bầu cử đúng luật, đảm bảo thành công tuyệt đối. Đồng chí đề nghị cán bộ MTTQ các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đinh Trường Sơn

Trưởng Ban DC-PL (Ủy ban MTTQ tỉnh)