Thứ hai, 01 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, MTTQ tỉnh tập trung hướng dẫn MTTQ các cấp đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

 

Nhờ vậy, công tác Mặt trận cũng như các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ các cấp chủ trì đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 03 của MTTQ các cấp trong tỉnh đó là đã triển khai việc đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ), như: phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và CVĐ “Ngày vì người nghèo”; sống “Tốt đời đẹp đạo”; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng, chống mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội; phong trào “Xây dựng Xứ, Họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự”; “Xây dựng Gia đình Công giáo gương mẫu”... Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có sức lan toả lớn và ngày càng sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở khu dân cư, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng và đã thực sự là ngày truyền thống, ngày hội của nhân dân ở khu dân cư. Năm 2015, toàn tỉnh có 1.345/1.682 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”, chiếm tỷ lệ 80%; 231.145 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 87%.

Nhằm tạo ra nguồn lực chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, nhiều năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Đến nay Quỹ vì người nghèo của 3 cấp trong tỉnh đã đạt trên 10 tỷ đồng, trong đó Quỹ cấp tỉnh là trên 3,3 tỷ đồng, còn lại là cấp huyện và cấp xã. Riêng “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2015, “Quỹ vì người nghèo” cấp tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của 65 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền trên 348 triệu đồng). Số tiền được dùng vào việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Năm 2015, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh và cấp huyện đã hỗ trợ 30 hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ còn giúp đỡ người nghèo khám, chữa bệnh, phát triển sản xuất, giúp học sinh con hộ nghèo vượt khó trong học tập... Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,35% vào cuối năm 2015.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại các xã trước khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, tạo ra nguồn lực to lớn đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các địa phương. Phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, cứng hoá kênh mương nội đồng, xây dựng công trình phúc lợi... đã thực sự thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê và xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tích cực tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những năm qua và đặc biệt là năm 2015 MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tổ chức nhiều hoạt động chào mừng và góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tổ chức 154 hội nghị với trên 700 lượt ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội nghị và bằng văn bản về báo cáo chính trị. Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức các hội nghị góp ý vào các dự thảo Luật như: Luật Trưng cầu ý dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi); Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi)... Qua đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được MTTQ các cấp trong tỉnh cụ thể hóa thành nhiệm vụ của công tác mặt trận, đã tạo chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua, ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị.

Mai Lan (baoninhbinh.org.vn)