Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều ngày 20/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021cho Ủy ban Bầu cử tỉnh.

 

Dự hội nghị bàn giao có các đồng chí: Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đ/c trong Ban Thường trực MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh.

Trong thời gian qua, tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, 100% ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đều nhận đều được sự đồng tình, ủng hộ cao của cử tri. Các ứng cử viên đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...xứng đáng là đại diện trong các cơ quan dân cử.

Theo kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% thống nhất lập danh sách đối với 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử và đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao hồ sơ và danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử và đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký biên bản bàn giao hồ sơ và danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, trước hết là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan chuyên thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc với cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trình bày chương trình hành động của mình với cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả tốt nhất; triển khai giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của MTTQ tỉnh Ninh Bình.

Qua đó, nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện công tác bầu cử tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử, những vi phạm pháp luật về bầu cử để có biện pháp hướng dẫn khắc phục, nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người ứng cử trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử.