Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Với mục đích giúp cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội và nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các khu dân cư. Đồng thời giúp Ban công tác mặt trận khu dân cư đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, ngày 16/4/2015 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch số 38/KH-MT về việc cán bộ MTTQ các cấp nắm tình hình nhân dân, dự sinh hoạt Ban công tác mặt trận tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh

 

Qua 01 năm tổ chức, triển khai thực hiện, đã có 1.295 lượt cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh tham dự sinh hoạt với Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Thông qua việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Ban thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh, chất lượng các buổi sinh hoạt của Ban công tác mặt trận đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhìn chung, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã có nhiều cố gắng, xây dựng kế hoạch chi tiết chuẩn bị tốt về nội dung và hình thức tiến hành sinh hoạt. Việc sinh hoạt của Ban công tác mặt trận đã trở thành nền nếp, phát huy được các ý kiến đóng góp xây dựng của các thành viên. Tiến trình buổi sinh hoạt đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và cơ bản đảm bảo theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN các cấp.

Trong các buổi sinh hoạt, Ban công tác mặt trận tại các khu dân cư đã tổ chức mở rộng thành phần tham dự: mời các vị Ủy viên UBMTTQVN các cấp cư trú trên địa bàn, tổ trưởng dân phố (trưởng thôn, xóm), một số cá nhân tiêu biểu, người có uy tín đại diện cho các dân tộc và tôn giáo trong khu dân cư. Nội dung các buổi sinh hoạt tập trung vào đánh giá việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại khu dân cư. Tổng hợp kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác mặt trận tháng trước (nêu tình hình nhân dân, những việc đã làm được, những việc chưa làm được, đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành công việc, nêu những nguyên nhân, hạn chế…). Đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban công tác mặt trận trong thời gian tiếp theo. Các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị, các vấn đề bức xúc xảy ra trong khu dân cư cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Do đó, chất lượng các buổi sinh hoạt đã được nâng lên rõ rệt, nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế và gắn chặt với nội dung của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Qua tổng hợp, trên địa bàn toàn tỉnh có 100% Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, trong đó trên 72% thực hiện đúng thời gian quy định (trước ngày 10 hàng tháng).

Ban công tác mặt trận đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương để vận động nhân dân trong khu dân cư thực hiện tốt hương ước, quy ước; giữ vững kỷ cương, nếp sống văn hóa trong khu dân cư. Các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Nhiều địa phương đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình và đạt hiệu quả cao như: Ban công tác mặt trận thôn Xuân Phúc (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư), Ban công tác mặt trận Tổ dân phố 19 (phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp), Ban công tác mặt trận Thôn Thanh Quyết (xã Gia Sơn, huyện Nho Quan), Ban công tác mặt trận xóm Thượng 1 (xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh), Ban công tác mặt trận phố Bình Yên Tây (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình), Ban công tác mặt trận thôn Sơn Tiến (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn), Ban công tác mặt trận phố Yên Thổ (thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô), Ban công tác mặt trận xóm Vinh Ngoại (xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn) …Qua đó, nhiều phong trào tốt được nhân rộng, nhiều điển hình tiên tiến được phát huy: Phong trào hiến đất làm đường, công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng các mô hình tự quản trong khu dân cư; các hoạt động nhân đạo từ thiện; phong trào khuyến học, khuyến tài; phong trào xây dựng xứ họ đạo bình yên, chùa tinh tiến.

Việc tham gia sinh hoạt cùng các Ban công tác mặt trận khu dân cư của cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh góp phần giúp Ban công tác mặt trận chuẩn bị các nội dung sinh hoạt định kỳ chu đáo, nghiêm túc. Các ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ Mặt trận các cấp đã phần nào chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nội dung và hình thức sinh hoạt của các Ban công tác mặt trận, đề xuất những vấn đề cần khắc phục trong việc nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt định kỳ. Mặt khác, việc tham gia sinh hoạt cùng các Ban công tác mặt trận cũng giúp cán bộ, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc các cấp bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội phản ảnh kịp thời tới các cấp có thẩm quyền, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình vào cuộc sống; động viên, cổ vũ nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phát động; thi đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tạo không khí phấn khởi trong xã hội; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tại các buổi sinh hoạt của Ban công tác mặt trận khá đầy đủ, đa dạng và trung thực. Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; nhiều chủ trương, chính sách đưa ra được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng. Tiêu biểu như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng nhiều địa phương chưa đồng bộ nhưng bằng sự đồng thuận nhất trí của nhân dân đã góp phần đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành cuộc cách mạng lớn trong nông nghiệp, nông thôn. Diện mạo nhiều vùng quê đã đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Bên cạnh đó, một bộ phận nhân dân còn băn khoăn lo lắng về vấn đề sản xuất và tiêu thụ nông sản; những khó khăn cho đầu ra của sản phẩm nông nghiệp được nhiều người quan tâm. Một số địa phương, việc kiến thiết và xây dựng cơ sở hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn do đóng góp của nhân dân quá lớn; một số bức xúc của nhân dân liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, việc thi công chậm tại các dự án; vấn đề hạn hán; ô nhiễm môi trường quanh các khu công nghiệp; giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất, vấn đề về giáo dục, y tế; lo lắng về tình hình tội phạm đang gia tăng và an ninh trật tự tại địa phương ngày càng diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, sau 01 năm thực hiện kế hoạch, bên cạnh những đóng góp tích cực thì vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục.

Một bộ phận cán bộ chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò trách nhiệm của công tác Mặt trận nói chung và Ban công tác mặt trận nói riêng. Một số ít phong trào, cuộc vận động tổ chức ở khu dân cư còn chồng chéo, chưa rõ vai trò chủ trì của Trưởng Ban công tác mặt trận. Bên cạnh đó, do tính chất đặc thù của mỗi địa phương và mỗi khu dân cư khác nhau, việc phát sinh những vấn đề đột xuất yêu cầu Ban công tác mặt trận ở khu dân cư cần khẩn trương họp, hội ý, thống nhất để triển khai thực hiện nên việc sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần vào thời điểm đầu tháng có nơi khó thực hiện đầy đủ. Tại một số khu dân cư, do tranh thủ thời gian nên việc tổ chức sinh hoạt Ban công tác mặt trận thường vào buổi tối. Các vấn đề đưa ra bàn bạc phần nhiều ở dạng hội ý, thống nhất nhanh, đơn giản dẫn đến nội dung chưa cụ thể, công việc bàn bạc chưa sâu, thiếu các ý kiến đóng góp, chất lượng buổi sinh hoạt chưa cao, mang tính hình thức. Việc tổ chức sinh hoạt tranh thủ vào thời gian này nên còn có những khó khăn, bất cập cho cán bộ MTTQ các cấp phụ trách địa bàn dự sinh hoạt cùng Ban công tác mặt trận.

Do có sự biến động về cán bộ, một số Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận, nên không tránh khỏi lúng túng trong công tác tổ chức sinh hoạt. Việc phối hợp của Ban công tác mặt trận với các Chi hội, Chi đoàn ở khu dân cư hiện nay có nơi chưa chặt chẽ, chưa tạo nên sức mạnh tổng hợp, nhiều nơi chưa xây dựng được quy chế phối hợp theo quy định. Chế độ phụ cấp cho Trưởng Ban công tác mặt trận chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, nhiều nơi vẫn còn Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận; phụ cấp cho Trưởng Ban công tác mặt trận là 0,15 hệ số lương cơ sở, các thành viên của Ban công tác mặt trận chủ yếu là kiêm nhiệm không có chế độ phụ cấp. Mặc dù sinh hoạt khu dân cư được duy trì hằng tháng, nhưng kinh phí hoạt động quá eo hẹp, không có khoản thu nào khác nên việc sinh hoạt Ban công tác mặt trận khu dân cư còn gặp nhiều khó khăn.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới; cán bộ, chuyên viên MTTQ các cấp hằng tháng cần tăng cường bố trí thời gian xuống cơ sở, nêu cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Sâu sát, chủ động, kịp thời nắm bắt, phản ánh đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp ở địa phương, tham mưu, đề xuất giải pháp trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp nhạy cảm trên địa bàn.

Đối với cơ sở, các Ban công tác mặt trận ở khu dân cư cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ; phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn (xóm, phố) và các tổ chức thành viên, trong đó phải thể hiện được vai trò chủ trì trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo từ thiện; phòng, chống tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên củng cố kiện toàn Ban công tác mặt trận đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Thống nhất nội dung, cách thức tiến hành sinh hoạt Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng, củng cố chất lượng, nền nếp sinh hoạt định kỳ của Ban công tác mặt trận. Tích cực tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận; Thường xuyên cập nhật thông tin, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, hoạt động cụ thể của MTTQ để tham gia sinh hoạt, hướng dẫn, giúp đỡ, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Ban công tác mặt trận khu dân cư.

Trong thời gian tới; cùng với sự nỗ lực cố gắng của MTTQ các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sẽ góp phần giúp nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt định kỳ của Ban công tác mặt trận, đó cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động của Ban công tác mặt trận. Từ đó khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương.