Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Sáng ngày 21/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thế Minh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn trình tự tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo đó, việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. 

Nếu thôn, khu dân cư có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải đảm bảo trên 50% số cử tri tham dự. Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì phải đảm bảo ít nhất là 55% số cử tri tham dự. Thời gian tiến hành hội nghị cử tri nơi cư trú từ 20/3/2016 đến hết ngày 10/4/2016.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật. Việc lập biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị.

Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội thì gửi đến Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đối với biên bản hội nghị lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND cấp nào thì gửi đến Ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp đó để chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần 3. 

Tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo với Ủy ban bầu cử của tỉnh.

 Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

(baoninhbinh.org.vn)