Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 17/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo quy định tại Điều 53 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và nội dung của Nghị quyết Liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

          Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND gửi đến; Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Hội nghị đã thảo luận, lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trong đó Trung ương giới thiệu 02 đại biểu, cấp tỉnh giới thiệu 10 đại biểu (đại biểu nữ: 06 người, tie lệ 60%, đại biểu người ngoài Đảng: 03 người, tỉ lệ 30%, đại biểu dân tộc Mường: 03 người, tỉ lệ 30%, đại biểu tôn giáo: 01 người, tỉ lệ 10%, đại biểu tuổi trẻ: 4 người, tỉ lệ 40%); Lập danh sách sơ bộ 98 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trong đó đại biểu nữ 32 người, tỉ lệ 32,65%, đại biểu người ngoài Đảng: 07 người, tỉ lệ 7,14%, đại biểu dân tộc Mường: 03 người, tỉ lệ 3,06%, đại biểu tôn giáo: 4 người, tỉ lệ 4,08%; đại biểu tuổi trẻ: 23 người, tỉ lệ 23,47%).

          Như vậy, qua ba bước của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và đúng luật định./.