Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Cùng với cả nước, Ninh Bình đang tích cực triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử được tiến hành theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử tiến hành được dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới cán bộ, công chức cơ quan MTTQ tỉnh. Ảnh: Thế Minh

 

Để hiểu rõ hơn về những nội dung Mặt trận tham gia bầu cử, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban Bầu cử tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV: Xin đồng chí cho biết nội dung công tác Mặt trận trong bầu cử?

Đ/c Trần Hồng Quảng: Nội dung công tác Mặt trận trong bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Theo đó, nội dung công tác Mặt trận trong bầu cử gồm: Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; tổ chức các hoạt động giám sát và phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân...

PV: Vậy để chuẩn bị cho công tác bầu cử, ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai những công việc nào, thưa đồng chí?

Đ/c Trần Hồng Quảng: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là một sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, là dịp để cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này được tiến hành theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bầu cử; xây dựng kế hoạch, lịch trình thực hiện các nội dung công tác bầu cử thuộc trách nhiệm của cơ quan ủy ban MTTQ tỉnh; in ấn, phát hành 2.000 cuốn tài liệu về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các mẫu biểu đính kèm phục vụ kịp thời cho các cấp triển khai công tác bầu cử được thuận lợi; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bầu cử. Cùng với đó, ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử của tỉnh; tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

PV: Xin đồng chí cho biết kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất?

Đ/c Trần Hồng Quảng: Trong công tác bầu cử, các bước hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND các cấp là một nhiệm vụ trọng tâm đối với hệ thống MTTQ các cấp. Nhận thức rõ tầm quan trọng của các bước hiệp thương, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực ủy ban MTTQ các cấp chủ động thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ứng cử. Ngày 16-2-2016, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, hội nghị thống nhất giới thiệu 12 người của cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Ninh Bình; giới thiệu 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khách quan và trách nhiệm cao, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

PV: Thưa đồng chí, để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thời gian tới ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Đ/c Trần Hồng Quảng: Mặc dù thời gian triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 có bước khá gấp do trùng vào dịp Tết Nguyên đán, song có thể nói đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách khẩn trương, chu đáo, thận trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, trước hết là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Đồng thời, MTTQ các cấp chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người ứng cử trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy ban Bầu cử Quốc gia, ủy ban Bầu cử tỉnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đinh Ngọc (Thực hiện)