Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo thị xã Tam Điệp; đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an thị xã Tam Điệp; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã Tam Điệp; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quang Sơn; đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của thị xã Tam Điệp


Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội nói chung, công tác phòng, chống ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình những năm qua luôn được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chỉ đạo của chính quyền, các ban ngành chức năng các cấp của tỉnh và địa phương, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, phát hiện, tố giác tội phạm tạo thành sức mạnh toàn dân, đã từng bước ngăn chặn, hạn chế sự gia tăng tình hình tội phạm, ma túy, TNXH trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tội phạm ma túy, TNXH vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tại khu vực thành thị, vùng giáp ranh giữa các tỉnh, những nơi tập trung đông dân cư, những khu, cụm công nghiệp…gây mất trật tự an toàn cho xã hội, vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp của dân tộc.


Trước tình hình trên, để hệ thống cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát hiện, đấu tranh, tố giác, phòng ngừa tội phạm ma túy, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngày 18/12/2014, Ban Thường trực MTTQ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, trực tiếp là (Phòng PV28) - Phòng xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tổ chức tuyên truyền, xây dựng mới mô hình điểm ở cấp xã cho hơn 160 người về dự là đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của thị xã; lực lượng Công an xã và Trưởng các đoàn thể ở xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, lực lượng Công an viên và Trưởng các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư;

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo thị xã Tam Điệp; đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an thị xã Tam Điệp; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã Tam Điệp; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quang Sơn; đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của thị xã Tam Điệp.               Đồng chí Trần Hồng Quảng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thông qua Hội nghị, những hạt nhân nòng cốt ở các khu dân cư trên địa bàn xã đã được cập nhật thêm những thông tin, những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội; từ đó sẽ tạo ra nguồn cổ vũ động viên, sức lan tỏa rộng lớn trong các khu dân cư khác trên toàn địa bàn tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần thực hiện tôt các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư” và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác ở địa phương./.