Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, ngày 11/01/2016, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2016. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Trần Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

 

Năm 2015, dưới sự hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh, sự chỉ đạo của Chi uỷ chi bộ và Lãnh đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngay từ đầu năm, Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan mở Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, dân chủ thảo luận xây dựng và bổ sung các Quy chế, Quy định trong hoạt động của cơ quan năm 2015 như: Quy chế làm việc của cơ quan; Quy định về quản lý chi tiêu tài chính; Quy định về quản lý và sử dụng máy vi tính; Quy định về quản lý sử dụng ô tô cơ quan; hướng dẫn về bình xét thi đua khen thưởng năm 2015. Công đoàn vừa là người thực hiện vừa là người kiểm tra giám sát các Quy chế, Quy định của cơ quan và các chính sách, chế độ có liên quan đến cán bộ, công chức và người lao động đảm bảo đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Công đoàn đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống của cán bộ, công chức một cách nghiêm túc, công khai, dân chủ như: Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, xét nâng lương, chuyển ngạch, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng, chế độ nghỉ phép năm, chế độ BHYT, BHXH cho cán bộ công chức cơ quan

Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức ký giao ước thi đua giữa các tập thể các Ban, Văn phòng và các cá nhân, phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất và chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Với kết quả cuối năm: 100% cán bộ, công chức đạt lao động tiên tiến, 2 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 11 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 2 đ/c đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, 1 đ/c đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 1 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 3 tập thể và 2 các nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 2 cá nhân được Ủy ban TW MTTQVN tặng bằng khen, một số tổ công đoàn và đoàn viên đã có thành tích trong các phong trào thi đua đạt kết quả tốt trong năm 2015 đã được các cấp, các ngành tôn vinh tặng khen thưởng: 01 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công an, 01 tập thể Tổ công đoàn Ban Dân tộc Tôn giáo và 01 đoàn viên trong tổ được Công an tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới”; 01 tập thể và 01 đoàn viên của Tổ công đoàn Ban Dân chủ pháp luật được UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2010 -2015 và cuộc thi tìm hiểu hiến pháp nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hoạt động của Công đoàn cơ quan đã bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh và sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Chi bộ cơ quan, sự phối hợp và tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ quan. Công đoàn cơ quan đã có sự chuyển biến về nhiều mặt, đoàn viên công đoàn luôn nhiệt tình trách nhiệm tham gia các hoạt động do công đoàn phát động và hoàn thành tốt những chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015, tổ chức Công đoàn được củng cố, từng bước đổi mới và ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã chúc mừng những thành tích mà Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã đạt được trong năm 2015 đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong công tác công đoàn những năm tiếp theo.

Cũng tại hội nghị, 100% công đoàn viên cơ quan đã biểu quyết thông qua những chỉ tiêu thi đua năm 2016; tổ chức ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cơ quan.