Thứ ba, 11 Tháng 5 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!  

Sáng 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đỗ Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Mai Văn Tuất- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng tiểu Ban nhân sự Ủy ban bầu cử tỉnh; Đinh Công Toản- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; Vũ Gia Long- Tỉnh ủy viên, phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nhung - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo dự kiến danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện từ 22/3/2021-12/4/2021. Công tác tổ chức Hội nghị được tiến hành theo đúng kế hoạch và quy trình. Hội nghị  lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu dân cư diễn ra một cách trang trọng, có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và sự phối hợp của HĐND-UBND cùng cấp. Tại các Hội nghị, cử tri đã thảo luận và tham gia ý kiến với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh một cách dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, khách quan. Những người được giới thiệu ứng cử đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri nơi cư trú. Toàn tỉnh đã tổ chức 79 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số cử tri có mặt tại các hội nghị là 6.378 người và kết quả tín nhiệm của 99 người đạt 100%, 01 người đạt 92%.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 85 người. Trong đó, đại biểu nữ 34 người (chiếm 40%); đại biểu trẻ tuổi 30 người (chiếm 35,3%); đại biểu ngoài đảng là 8 người (chiếm 9,41%); đại biểu tái cử 22 người (chiếm 25,9%).

Sau khi nghiên cứu, thảo luận các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và thống nhất thông qua biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử./.

Tô Thị Tuyết Mai, CV Ban DC-PL Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh