Thứ ba, 11 Tháng 5 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!  

Sáng 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đỗ Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Mai Văn Tuất- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng tiểu Ban nhân sự Ủy ban bầu cử tỉnh; Đinh Công Toản- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; Vũ Gia Long- Tỉnh ủy viên, phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nhung - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang công tác và cư trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo dự kiến danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện từ 22/3/2021-12/4/2021. Công tác tổ chức Hội nghị được tiến hành theo đúng kế hoạch và quy trình. Hội nghị  lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại các khu dân cư diễn ra một cách trang trọng, có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và sự phối hợp của HĐND-UBND cùng cấp. Tại các Hội nghị, cử tri đã thảo luận và tham gia ý kiến với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV một cách dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, khách quan. Những người được giới thiệu ứng cử đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri nơi cư trú. Toàn tỉnh đã tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với tổng số cử tri có mặt tại các hội nghị là 574 người và kết quả tín nhiệm của từng người ứng cử đều đạt 100%.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 8 người. Trong đó, đại biểu nữ 4 người (chiếm 50%); đại biểu trẻ tuổi 2 người (chiếm 25%); đại biểu ngoài đảng là 1 người (chiếm 12,5%); đại biểu tái cử 2 người (chiếm 25%).

Sau khi nghiên cứu, thảo luận các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và thống nhất thông qua biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử./.

Tô Thị Tuyết Mai, CV Ban DC-PL Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh