Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Sáng 14/11, Ủy ban MTTQ VN tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2014) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014. Các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; dự hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; thường trực các huyện, thành, thị ủy; chủ tịch MTTQ các huyện, thành phố, thị xã cùng 145 đại biểu tiêu biểu ở các khu dân cư.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trải qua các thời kỳ hoạt động với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận đã thể hiện rõ vai trò tổ chức liên minh chính trị, xây dựng, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Kế thừa và phát huy truyền thống 84 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh Ninh Bình không ngừng được củng cố và lớn mạnh, là cầu nối vững chắc giữa dân với Đảng, chính quyền. MTTQ các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, phát triển các tổ chức thành viên nhằm củng cố, mở rộng, hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Trong đó nổi bật là cuộc vận động động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được triển khai ngày càng sâu rộng, huy động được sự đóng góp tích cực từ các nguồn lực để xây dựng quỹ vì người nghèo. 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động 29 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 3.300 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp 1.400 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất...góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 5,56% năm 2013.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực, Ban thường trực UB MTTQVN tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân cơ quan tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của khối đại đoàn kết toàn dân và những kết quả, thành tích mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được.

Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tích cực chủ động, có nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống vẻ vang của đất nước, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức, tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TƯ 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, góp phần vào sự thành công của đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở; kiện toàn Uỷ ban MTTQ các cấp, củng cố đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, nhất là cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "ngày vì người nghèo"...góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ VN tỉnh; tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 15 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2010-2014. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước trong những năm tiếp theo.