Thứ bảy, 17 Tháng 4 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!  

Sáng ngày 8/2/2021, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phấn, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; Đỗ Việt Anh,TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trần Song Tùng,TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; các vị ủy viên Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh, đại diện các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh; đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Đỗ Việt Anh giới thiệu một số điểm cần lưu ý trong Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đượcQuốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/5/2015 và Nghị quyết số 1185 ngày 11/1/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghe đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà thông báo văn bản số 647 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, tổng số ĐBQH được bầu là 6 đại biểu, trong đó: số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương: 4 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu: 2 đại biểu. Đại biểulàm việc tại tỉnh được phân bổ: theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu (trong đó có 1 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu tòa án); theo cơ cấu hướng dẫn là 1đại biểu, ưu tiên lĩnh vực Đảng và chính quyền địa phương;có cơ cấu kết hợp đại biểu nữ, ngoài đảng, trẻ tuổi và đại biểu tái cử.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều nhất trí cao với dự kiến của Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội nghị cũng đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV của từng cơ quan đơn vịvề số lượng người được bầu là 6 đại biểu, số lượng giới thiệu ứng cử là 12 đại biểu. Cụ thể: đại biểu Trung ương: 2 đại biểu; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: 1 đại biểu, giới thiệu 2 đại biểu; ĐBQH chuyên trách: 1 đại biểu, giới thiệu 3 đại biểu; đại biểu tòa án: 1 đai biểu, giới thiệu 2 đại biểu; hướng dẫn và kết hợp: 1 đai biểu, giới thiệu 3 đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trao đổi làm rõ một số một số cơ cấu, thành phần dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV đồng thời nhấn mạnh: cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đối với tỉnh cũng như cả nước nhằm lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu thành phần đại diện cho các giai tầng, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh đến Quốc hội, cùng đoàn ĐBQH tỉnh và Quốc hội xây dựng và quyết định những chủ trương, chính sách lớn của quốc gia dân tộc. Do đó, việc UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên việc chủ động, trách nhiệm, dân chủ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất sớm trước quy định và đảm bảo thống nhất, đồng thuận cao về số lượng, cơ cấu, thành phần là bước đầu quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo chặt chẽ, đúng quy trình. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới  UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đinh Trường Sơn, Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình