Thứ ba, 02 Tháng 3 2021

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG! 

Sáng 13/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020.  Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, xã, thị trấn trong tỉnh.

5 năm qua, việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã tham mưu với tỉnh tổ chức phát động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội", đến nay quỹ 3 cấp đạt trên 120 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 1.868 nhà "Đại đoàn kết", "Nhà tình nghĩa" cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp cho 441 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 2.419 lượt người; hỗ trợ 9.708 học sinh con hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập,... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 5,8% (năm 2016) xuống dưới 2% (năm 2020).

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 200 khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư văn hóa nông thôn mới"; 89,33% gia đình đạt gia đình văn hóa; 90,82% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 99,3% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 95,47% thôn, xóm, phố có nhà văn hóa; 100% xã, phường, thị trấn có tổ thu gom rác thải sinh hoạt, có khu tập kết rác thải tập trung và hệ thống cống rãnh thoát nước thải sinh hoạt. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 95,5% hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh và nước sạch...

Qua đó góp phần vào kết quả xây dựng NTM của tỉnh, đến hết năm 2020, tổng số xã đạt chuẩn NTM trên toàn tỉnh là 106/116 xã, chiếm 91,38%; 3/6 huyện đạt huyện chuẩn Nông thôn mới (Yên Khánh, Hoa Lư, Gia Viễn), thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 52 khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn về Cuộc vận động. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các sở, ngành liên quan cần đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào chương trình hành động hàng năm của mình. 

MTTQ các cấp phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, phải có đóng góp tích cực, cụ thể, tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, có hoạt động hiệu quả thiết thực từ khu dân cư. Tập trung làm tốt hơn những nội dung còn yếu, hiệu quả còn hạn chế... để đảm bảo thực hiện Cuộc vận động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh tặng bằng khen; 10 tập thể, 16 cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen./.