Thứ ba, 02 Tháng 3 2021

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG! 

Chiều 28/12, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, Trưởng các ban chuyên môn, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các cơ quan trong khối thi đua; đại diện phòng chuyên môn của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, các đơn vị trong khối thi đua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức thành viên, cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các đơn vị trong khối đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp thống nhất hành động, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Các đơn vị trong khối thi đua đã xây dựng và ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thi đua cụ thể; tổ chức phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua và triển khai các phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ký giao ước thi đua năm 2021

Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, triển khai kịp thời ra lời kêu gọi, phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, các hoạt động cứu trợ thiên tai, chăm lo, giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, hoạt động giám sát và phản biện xã hội được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Ngoài ra, các đơn vị trong khối thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở, đổi mới nội dung phương thức hoạt động qua đó thực hiện tốt vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng khối thi đua 2020 trao Cờ luân lưu Trưởng khối thi đua 2021 cho Hội Nông dân tỉnh

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối đã báo cáo kết quả thi đua, khen thưởng của đơn vị mình, đồng thời  đưa ra các đề xuất, giải pháp, cách làm hay của đơn vị trong năm;  bình xét và suy tôn khen thưởng năm 2020. Hội nghị đã thống nhất, suy tôn đề nghị tặng Cờ Chính Phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh, cờ UBND tỉnh cho Hội Nông dân tỉnh và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến Binh tỉnh; các đơn vị trong khối đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 và trao Cờ luân lưu Trưởng khối thi đua năm 2021 cho Hội Nông dân tỉnh./.

BBT