Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2020); NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG! 

Sáng 12/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQVN qua các thời kỳ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; đại biểu một số doanh nghiệp, các tập thể cá nhân được khen thưởng. 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua, Ủy ban MTTQVN các cấp tỉnh Ninh Bình  và các tổ chức thành viên luôn bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. 

Nổi bật là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được phát triển rộng khắp, gắn kết nhiều nội dung thiết thực ở cơ sở. Nhân dân đã hiến trên 439 ha đất, đóng góp tiền, vật liệu, ngày công với tổng trị giá trên 47,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đến cuối năm 2019, 100% xã, phường, thị trấn xếp loại xuất sắc và tốt; 91,5% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 90% gia đình đạt gia đình văn hóa. Nhiều khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" được MTTQ các cấp triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, qua đó đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội. Giai đoạn 2015-2020, MTTQ các cấp đã tham mưu trích gần 50 tỷ đồng từ Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 1.230 ngôi nhà Đại đoàn kết; giúp hàng nghìn hộ nghèo phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được và chúc mừng 90 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận được biểu dương. 

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa Ninh Bình phát triển lên một tầm cao mới cần có sự quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong nỗ lực chung đó, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống suy thoái, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhất là thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. 

Trong đó lưu ý phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Mặt trận cần thể hiện vai trò trong các vấn đề khó, mới như: việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; trong tham gia kiểm soát quyền lực; bảo vệ người dám nghĩ, dám làm…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: MTTQ các cấp nhất định phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hướng về cơ sở, gắn bó với với nhân dân thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Trước những yêu cầu của sự phát triển, để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, đòi hỏi MTTQ các cấp và những người làm công tác mặt trận cần phải có cách thức mới trong việc tiếp cận, vận động nhân dân và trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. 

Mặt trận cũng cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo từ cơ sở để làm cho cái tốt, cái chân, thiện, mỹ lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. 

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận nhằm nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới. Cần tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát các công việc của Đảng, chính quyền để góp phần tăng cường củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền…  

Tại lễ kỷ niệm, 32 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015-2020 đã được UBND tỉnh tặng bằng khen. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận, giai đoạn 2015-2020./.

BBT