Thứ tư, 28 Tháng 10 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ V; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Sáng 18/9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam, giai đoạn 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành...

Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua yêu nước đã phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận. 

Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở "lắng nghe nhân dân nói", "nói cho nhân dân nghe". Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo. 

Một trong những nét mới của việc tổ chức phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam 5 năm qua là đã xây dựng các mô hình, giải pháp thi đua phù hợp với tình hình thực tế của Mặt trận mỗi cấp.

Đặc biệt, trong năm 2020 trước tác động của đại dịch COVID-19, Mặt trận các cấp đã kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân chia sẻ, giúp đỡ nhau, đã khơi dậy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, biểu dương phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự Đại hội cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận, trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài. 

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…  

Đối với tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về các khu dân cư để vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. 

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ phát động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"... được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân. 

Người dân đã hiến đất, góp công, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, giao thông nông thôn; ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" các cấp, từ đó trích kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng nghìn căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ vốn cho hàng nghìn hộ nghèo phát triển sản xuất.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng. Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 2 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020./.